Energie Lening Drenthe

De Drentse Energie Organisatie biedt het MKB en organisaties in Drenthe een financiering voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Energie Lening Aanvragen

Energie Lening Drenthe

De Energie Lening Drenthe is bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem
te verlagen. De Energie Lening wordt aangevraagd op basis van de offerte. Voor het afsluiten van de financiering wordt door de Drentse Energie Organisatie geen afsluitkosten berekend.

Maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties die gaan investeren in duurzame energieopwekking of energiebesparing en daarvoor een Energie Lening Drenthe afsluiten kunnen een rentevoordeel verdienen. Leden of derden die via uw maatschappelijke organisatie privé gaan investeren in bv zonnepanelen leveren voor de organisatie een rentevoordeel van 0,2 % op. Dit geldt bij een minimum aantal deelnemers van 5. De rente na rentevoordeel bedraagt minimaal 0,5%.

Aanvragen Energie Lening Drenthe
Via het digitale aanvraagformulier op deze website kunt u de Energie Lening Drenthe aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag. Indien u gebruik wilt maken van de Energie Lening voor maatschappelijke organisaties dan kunt u dat in het aanvraagformulier invullen in het tekstblok “Hoe wordt de financiering gebruikt”.

ACTUELE RENTES
5 jaar                  10 jaar             15 jaar
2,2 %                      2,5 %                 2,9 %

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Energie Lening van de Drents Energie Organisatie dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • het betreft een investering binnen een rechtspersoon in de provincie Drenthe
 • de te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door het RvO ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek. (De Energielijst 2018 vindt u in downloads van deze website)
 • voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de directie van de Drentse Energie Organisatie
 • de investering bedraagt minimaal € 10.000
 • de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
 • de energielening bedraagt maximaal 50 % van de totale investering
 • de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar
 • het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. incasso
 • de rentes van de Energie Lening Drenthe komen overeen met de rentes zoals deze worden vermeld op de website van SVn
 • de actuele rentestand publiceren wij wekelijks op onze website

Energie Lening Aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u de Energie Lening Drenthe aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Energie Lening aanvragen

Nadat wij uw aanvraagformulier met offerte hebben ontvangen zullen wij u de financieringsovereenkomst toezenden. Wanneer de opdracht door het installatiebureau is uitgevoerd stuurt u ons de eindnota waarvan wij 50% overmaken op uw bankrekening. De eerstvolgende maand zullen wij de eerste termijn van rente en aflossing via automatische incasso af laten schrijven.
 

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Installatie

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte:

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:
Bedrag mag maximaal 50% van totale omvang bedragen

Dit veld is verplicht!    

Dit veld is verplicht!

 • - Een toetsing van de kredietwaardigheid kan tot de procedure behoren
 • - De Drentse Energie Organisatie kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen

Downloads

Hieronder vindt u documentatie betreffende de Drentse Energie Lening en de huidige Energielijst 2018.

Organisatie & Contact

De Energie Lening Drenthe is een product van de Drentse Energie Organisatie. Dit is het energiefonds van de Provincie Drenthe. Ons doel is de energietransitie in Drenthe te versnellen. Wij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het ondersteunen bij de totstandkoming van deze projecten.

Organisatie

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
u kunt op verschillende manieren contact opnemen:

Contact

Voor meer informatie over de Drentse Energie Organisatie kijkt u op www.drentseenergieorganisatie.nl

Heeft u vragen over de Energie Lening Drenthe of over de Drentse Energie Organisatie neemt u dan contact met ons op of stuurt u ons een e-mail.

logo EnergieLeningDrenthe is onderdeel van de Drense Energie organisatie © 2013
Website gemaakt door: Ediso| Disclaimer